Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2011, Tom 19

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość instytucji a wzrost gospodarczy Danuta Miłaszewicz s. 5-24
Żródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2008 Krzysztof Janasz s. 25-34
Instrumenty regulacyjne wprowadzane w trzecim pakiecie energetycznym jako narzędzia polityki państwa wobec sektora elektroenergetycznego Rafał Nagaj s. 35-48
Separacja funkcjonalna jako narzędzie polityki regulacyjnej państwa na rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Piotr Szkudlarek s. 49-66
Nowa szkoła Keynesowska : teoretyczne i polityczne implikacje Lech Próchnicki s. 67-89