Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 39, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+ Arkadiusz Borowiec s. 11-23
Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego Augustyna Burlita s. 25-37
Uelastycznianie czasu pracy a gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa Anna Cierniak-Emerych Agata Pietroń-Pyszczek s. 39-49
Kształtowanie wysoce efektywnych systemów pracy (HPWS) poprzez praktyki ZZL Milena Gojny-Zbierowska s. 51-63
Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność w świetle badania jakościowego Katarzyna Krot Dagmara Lewicka s. 65-78
Zarządzanie zmęczeniem pracowników: metody i narzędzia pomiaru zmęczenia Marcin Kuliński s. 79-90
Ryzyko inwestycji w kapitał ludzki Jarosław Lewandowski s. 91-101
Znaczenie dobrych relacji z pracownikami w praktyce polskich przedsiębiorstw Marta Młokosiewicz s. 103-116
Determinanty efektywności alokacji zasobów przez przedsiębiorstwa kreatywne Paulina Młyńska s. 117-128
Indywidualizacja karier w organizacji Alicja Miś s. 129-142
Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji Anna J. Parzonko s. 143-154
Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie Małgorzata Rembiasz s. 155-167
Wykorzystanie zasobów przez majsterkowanie w przedsiębiorczości społecznej : konieczność czy alternatywa Marzena Starnawska s. 169-181
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi : perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych Aleksandra Leśniewska Aneta Stosik s. 183-196
Przegląd stosowanych praktyk współczesnego HR inspiracją dla HR menedżera Aleksandra Leśniewska Aneta Stosik s. 197-207
Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy : ujęcie teoretyczne Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Grywalizacja - nowy trend w rekrutacji kandydatów Monika Wawer s. 219-230
Zarządzanie kapitałem ludzkim zespołów projektowych Barbara Wyrzykowska s. 231-241
Wyzwania dla zarządzania kapitałem ludzkim w niepublicznych placówkach oświatowych Beata Bieńkowska s. 245-256
Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Piotr Blicharz s. 257-267
Nowe wyzwania dla systemu ocen pracowników instytucji integracji i pomocy społecznej Joanna Dzieńdziora s. 269-279
Zatrudnianie i motywowanie pracujących studentów Wojciech Jarecki Robert Rudnik s. 281-293
Proces tworzenia zespołów zróżnicowanych jako element zarządzania zasobami ludzkimi Beata Krawczyk-Bryłka Katarzyna Stankiewicz s. 295-306
Kompetencje pokolenia Y : wybrane aspekty Ewa Mazur-Wierzbicka s. 307-320
Kompetencje samozatrudnionych kobiet w Polsce Sandra Misiak s. 321-331
Przedsiębiorca i zasoby wiedzy w działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw Monika Sipa s. 333-344
Wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej Małgorzata Smolarek s. 345-357
Innowacyjny model biznesu - sukces oparty na społecznie odpowiedzialnej współpracy bizensu, uczelni i władz Edyta Spodarczyk s. 359-370
Partycypacja bezpośrednia pracowników jako czynnik rozwoju organizacji Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka s. 371-383
Analiza czynników warunkujących rolę kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. Weronika Toszewska-Czerniej s. 385-396
E-learning jako element "lifelong learning" : przykład społeczeństwa polskiego Katarzyna Włodarczyk s. 397-409
Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP Aleksandra Zaleśna s. 411-424
Zmiany realnych dochodów i wydatków grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000 - 2013 Patrycja Zwiech s. 425-438
"Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje", red. Marta Juchnowicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Katarzyna Włodarczyk Marta Juchnowicz (aut. dzieła rec.) s. 441-445