Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Segmentacja popytowa ubezpieczeń życiowych w Polsce Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz Katarzyna Wawrzyniak s. 5-18
Analiza związków między koncentracją, intensywnością kapitałową i rentownością przedsiębiorstw – podejście sektorowe Jacek Batóg s. 19-27
Bayesowska analiza krańcowej skłonności do konsumpcji Mariusz Doszyń s. 29-38
Zastosowanie modeli ekonometrycznych do badania skłonności Mariusz Doszyń s. 39-50
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polskich dzielnicach Chicago Iwona Foryś Don Pasek s. 51-61
Model gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Szczecina Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 63-71
Nadumieralność mężczyzn w nadbałtyckich krajach Unii Europejskiej Mirosława Gazińska s. 73-86
Analiza podaży na rynku wtórnym lokali mieszkalnych w Szczecinie Anna Gdakowicz s. 87-86
Prognozowanie dochodów ze sprzedaży tygodników lokalnych : wybrane podejścia Sebastian Gnat s. 97-108
Rozważania nad możliwościami aplikacji ekonometrycznej teorii skłonności Józef Hozer s. 109-114
Segregacja horyzontalna na polskim rynku pracy Marta Hozer-Koćmiel s. 115-122
Analiza stanu i struktur ludności w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–2005 Magdalena Kamińska s. 123-135
O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka Henryk Kowgier s. 137-147
Porównanie metod szacowania zmienności cen walorów bazowych opcji Agnieszka Majewska s. 149-164
Analiza powiązań rekomendacji analityków giełdowych z wybranymi czynnikami finansowo-ekonomicznymi spółek giełdowych Sebastian Majewski s. 165-173
„Demografia” firm – analiza zmian w populacji firm w Polsce Iwona Markowicz s. 175-185
Zastosowanie testu Gehana do porównywania funkcji przeżycia firm1 Iwona Markowicz Beata Stolorz s. 187-197
Rola i zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej w systemie ubezpieczeń społecznych Piotr Obidziński s. 199-210
Sektor usług w Polsce w ujęciu regionalnym Monika Rozkrut s. 211-218
Analiza zmienności indeksów giełdowych na rynkach zagranicznych Dominik Rozkrut s. 219-226
Analiza strategii opcyjnych na podstawie własności funkcji liniowej Beata Stolorz s. 227-234
Analiza i diagnoza rozwoju demograficznego Szczecina Izabella Szamrej-Baran s. 237-247
Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów województwa zachodniopomorskiego w 2005 roku Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 249-257
W następnym numerze s. 259