Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Renata Knap Barbara Kryk s. 7-8
Rachunki wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi Elżbieta Broniewicz s. 9-20
Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności Anna Dubel s. 21-31
Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu : wybrane zagadnienia Łukasz Dubiński s. 33-42
Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa Małgorzata Gotowska s. 43-54
Teoretyczne aspekty z zakresu kosztów zrównoważonego rozwoju w rolnictwie europejskim Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 55-64
Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji Grażyna Leśniewska s. 65-75
Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw Krzysztof Posłuszny s. 77-86
Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie Barbara Wieliczko s. 87-95
Szkolnictwo zawodowe w powiatach grodzkich i ziemskich województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 97-110
Równowaga zewnętrzna nowych krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie finansowym Ewa Bilewicz s. 111-123
Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku Jerzy Dudziński s. 125-136
Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym Joanna Godlewska s. 137-147
Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R Marcin Gryczka s. 149-163
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 165-177
Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego Marian Kachniarz s. 179-188
Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki Renata Knap s. 189-202
Wymiar społeczny funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce Hanna Kruk s. 203-213
Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku Piotr Danielski Magdalena Ligus Edyta Sidorczuk-Pietraszko s. 215-225
Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 227-241
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju Anna Adamska Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-253
Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego : część 1 Halina Nakonieczna-Kisiel s. 255-266
Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego : część 2 Halina Nakonieczna-Kisiel s. 267-279
Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego Olga Okrzesik s. 281-291
Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 293-303
Skłonność gospodarstw domowych do instalowania OZE – wyniki badań na Dolnym Śląsku Edyta Ropuszyńska-Surma Magdalena Węglarz s. 305-316
Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji Beata Skubiak s. 317-325
Analiza kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym w Polsce w latach 2000–2014 Mariusz Trela s. 327-338
Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew Mateusz Iwiński Adam Zydroń s. 339-349
"Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki : Polska perspektywa", Tomasz Rynarzewski, Katarzyna A. Nawrot, Kamil Zajączkowski, Ewa Cieślik, warszawa 2017 : [recenzja] Renata Knap Ewa Cieślik (aut. dzieła rec.) Katarzyna A. Nawrot (aut. dzieła rec.) Tomasz Rynarzewski (aut. dzieła rec.) Kamil Zajączkowski (aut. dzieła rec.) s. 351-354