Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2009, Tom 13

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boom surowcowy obecnej dekady : cechy, przyczyny, skutki Jerzy Dudziński s. 5-18
Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji Marcin Gryczka s. 19-32
Długookresowe tendencje cen światowego rynku rybnego Renata Knap s. 33-50
Międzynarodowa pozycja euro : bilans dziesięciu lat istnienia wspólnego pieniądza Barbara Kurkowiak s. 51-65
W kwestii współczesnej imigracji zarobkowej w Polsce Marzena Matkowska s. 67-79
Członkostwo w Unii Europejskiej a zadłużenie zagraniczne Polski Halina Nakonieczna-Kisiel s. 81-91
Wpływ przystąpienia polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie wolnego obszaru celnego w Szczecinie Jarosław Narękiewicz s. 93-104
Zmiany struktury światowego handlu usługami w latach 1980–2006 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 105-118
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej w latach 1996–2006 Joanna Staśkiewicz s. 119-131