Znaleziono 15 artykułów

Jerzy Dudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boom surowcowy obecnej dekady : cechy, przyczyny, skutki Jerzy Dudziński s. 5-18
Długookresowe tendencje cen surowców i żywności w świetle prognozy Banku Światowego Jerzy Dudziński s. 17-34
Niektóre skutki procesu globalizacji gospodarki światowej w sferze ruchu cen w handlu międzynarodowym Jerzy Dudziński s. 17-31
Kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70. XX wieku a boom surowcowy XXI wieku : podobieństwa i różnice Jerzy Dudziński s. 19-32
The current economic paradigm in the light of financialisation Jerzy Dudziński s. 20-35
Volume and price as factors of Poland’s export in the light of other BSR countries Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 31-42
Cenowe i dochodowe "terms of trade" jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym : (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej) Jerzy Dudziński s. 49-59
Wpływ zmian cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku na dynamikę eksportu i tempo wzrostu gospodarczego krajów Ameryki łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 83-93
Kierunki rozwoju eksportu wybranych krajów azjatyckich na początku XXI wieku Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 89-102
Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku Jerzy Dudziński s. 125-136
Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 137-151
Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku : na przykładzie Afryki Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 139-151
Struktura eksportu jako determinanta jego dynamiki we współczesnym handlu międzynarodowym : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 149-163
Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku : (na przykładzie wybranyc krajów Azji) Jerzy Dudziński s. 157-168
Uwagi o "terms of trade" we współczesnym handlu międzynarodowym Jerzy Dudziński s. 169-181