Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2011, Tom 23

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia w napływie kapitału do krajów rozwijających się a ich stabilność finansowa Ewa Bilewicz s. 5-16
Niektóre skutki procesu globalizacji gospodarki światowej w sferze ruchu cen w handlu międzynarodowym Jerzy Dudziński s. 17-31
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowym handlu żywnością Renata Knap s. 33-52
Współczesne tendencje międzynarodowej mobilności polskich studentów Marzena Matkowska s. 53-65
Konkurencyjność województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów bezpośrednich Halina Nakonieczna-Kisiel s. 67-81
Globalny kryzys gospodarczy a sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 2009 roku Jarosław Narękiewicz s. 83-95
Tendencje w polskim eksporcie usług i poziomie jego konkurencyjności Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 97-122
W kwestii finansowania działalności B+R w Polsce w latach 1991-2008 Joanna Staśkiewicz s. 123-137
Wybrane przyczyny i konsekwencje zapóźnień w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce Marcin Gryczka s. 139-162