Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2012, Tom 28

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym jako wyzwanie dla przedsiębiorstw Karolina Beyer s. 9-21
Społeczna odpowiedzialność biznesu w obliczu kryzysu gospodarczego Katarzyna Gadomska-Lila s. 23-35
Znaczenie jakości w usługach medycznych w zarządzaniu szpitalem Karolina Garbacz Dariusz Guziak s. 37-51
Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych Ireneusz Miciuła Anna Mitek s. 53-66
Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie Ireneusz Miciuła s. 67-80
Kierowanie pracownikami mającymi kłopoty z czasem Anna Pluta s. 81-94
Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Anna Berezka s. 97-115
Bariery innowacyjności w Polsce Paweł Frankowski Beata Skubiak s. 117-130
Gospodarka odpadami komunalnymi : wyzwanie XXI wieku Lidia Lis s. 131-143
Agenda cyfrowa jako strategia wzrostu konkurencyjności Europy Karol Kuczera s. 145-158
Rozwój polskiego eksportu usług do Niemiec Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 159-171
Ekoinnowacje : wyzwanie dla polskiej gospodarki Joanna Piotrowska s. 173-187
Korzyści i niekorzyści wynikające z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy miasta Wałcz Agnieszka Piwońska s. 189-202
Źródła innowacyjności polskiej gospodarki Joanna Staśkiewicz s. 203-216
Polityka dywidendowa na GPW w Warszawie w kontekście kryzysu finansowego Paweł Witkowski s. 217-231