Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 31, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikroekonometria Józef Hozer s. 7-12
O przeciętnej Ryszard Antoniewicz s. 13-15
"Małe co nieco" : o sytuacji Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski Stanisława Bartosiewicz Elżbieta Stańczyk s. 17-29
Badanie kointegracji powiatowych stóp bezrobocia w wojewodztwie zachodniopomorskim Barbara Batóg s. 31-38
Analiza krańcowej pionowej konwergencji dochodowej typu B w krajach Unii Europejskiej w latach 1993 - 2010 Jacek Batóg s. 39-47
Przegląd metod wielowymiarowej oceny jakości działań w służbie zdrowia Marek Biernacki s. 49-64
Wykorzystanie modelu logitowego do analizy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce w 2010 roku Beata Bieszk-Stolorz s. 65-74
Stochastyczny model zapasów (Q, R) dla produktów psujących się przy asymetrycznym rozkładzie zapotrzebowania Krzysztof Dmytrów s. 75-81
Zastosowanie metod ekonometrycznych do badania heterogeniczności obiektów Mariusz Doszyń s. 83-93
Ekonometryczna analiza wpływu czynników subiektywnych na działalność spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Beata Antoniewicz-Nogaj Mariusz Doszyń s. 95-105
Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo s. 107-121
Powiązanie subiektywnych stóp dyskonta z przewidywanymi stopami inflacji i oprocentowania Maria Forlicz s. 123-133
Stabilność wybranych prawidłowości opisujących obrót mieszkaniami w wybranym segmencie na przykładzie szczecińskiego rynku Iwona Foryś s. 135-144
Symulacja zmian obciążeń podatkowych : podatek rolny a podatek katastralny Sebastian Gnat s. 145-154
Porównanie dynakiki kosztów we wspólnotach mieszkaniowych : analiza i diagnoza Stefan Grzesiak s. 155-166
Analiza ekonomiczna sytuacji kobiet i mężczyzn na zachodniopomorskim rynku pracy - propozycje działań wyrównujących szanse Marta Hozer-Koćmiel s. 167-175
Modelowanie rynków kapitalowych z wykorzystaniem gier mniejszościowych Aleksandra Kik s. 177-187
Propozycja metodologii określania wartości budowli dla potrzeb ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości Sebastian Gnat Sebastian Kokot s. 189-194
Koincydentność modelu ekonometrycznego a jego jakość mierzona wartością współczynnika R²(K) Michał Kolupa Joanna Plebaniak s. 195-201
Kilka uwag o rozwoju polskiego rolnictwa na tle rolnictwa światowego w latach 1970 - 2007 Henryk Kowgier s. 203-212
Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego POlski powiązanego ze zmiennymi symptomatycznymi turystyki Teodor Kulawczuk s. 213-222
Metody bilansowe w analizie sektora sportowego w Polsce Barbara Liberda Łucja Tomaszewicz Iwona Świeszewska s. 223-238
Firmy a bezrobocie Iwona Markowicz s. 239-248
Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego Ireneusz Miciuła s. 249-262
Zastosowanie mieszanego modelu logitowego do badania preferencji konsumentów piwa Michał Purczyński s. 263-277
Związek zjawisk przyrodniczych z ekonomicznymi Sylwester Smolik s. 279-290
O nieskończoności, liczbach i analogii Antoni Smoluk s. 291-312
Znaczenie prognozowania w kształtowaniu współczesnych łańcuchów dostaw firm produkcyjnych : studia empiryczne Natalia Szozda Artur Świerczek s. 313-330
Doświadczenie i intuicja w badaniach statystycznych Mirosław Szreder s. 331-343
Parametry struktury jako narzędzia klasyfikacji obiektów w mikroskali Katarzyna Wawrzyniak s. 345-359