Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2009, Tom 14

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek dostępu do sieci Internet w Polsce Piotr Szkudlarek s. 5-24
Wielkość i struktura budżetu państwa wyrazem roli państwa we współczesnej gospodarce Danuta Miłaszewicz s. 25-47
Analiza wykorzystania przychodów z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990–2007 Bożena Schnotale-Bednarek s. 49-67
Rozwój procesów globalizacyjnych w Polsce Rafał Nagaj s. 69-85
Ryzyko i niepewność w gospodarce : wybrane aspekty teoretyczne Krzysztof Janasz s. 87-98