Znaleziono 1 artykuł

Bożena Schnotale-Bednarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wykorzystania przychodów z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990–2007 Bożena Schnotale-Bednarek s. 49-67