Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 41, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel wewnątrzgałęziowy – miernikiem międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarek Edward Molendowski Wojciech Polan s. 11-23
Wybrane aspekty teoretyczne międzynarodowej integracji gospodarczej krajów słabo rozwiniętych Joanna Garlińska-Bielawska s. 25-38
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego Agnieszka Hajdukiewicz s. 39-51
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji WTO Anna Wróbel s. 53-65
Wdrażanie platform współpracy z aktywnymi podmiotami na rynku B2C Filip Nowacki s. 67-78
Euroazjatycka unia gospodarcza : próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR Eugeniusz Gostomski Tomasz Michałowski s. 81-92
Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku Krystyna Żołądkiewicz s. 93-110
Prowzrostowy potencjał wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej Magdalena Katarzyna Kąkol s. 111-126
Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR Jarosław Kuśpit s. 127-138
Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i EFTA Bożena Pera s. 139-151
Chorwacja rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej : wzmocnienie czy osłabienie potencjału ugrupowania integracyjnego Adam Gąsiorek s. 153-166
Uwagi o "terms of trade" we współczesnym handlu międzynarodowym Jerzy Dudziński s. 169-181
Wpływ sankcji ekonomicznych na handel międzynarodowy : analiza zmian w wymianie handlowej Unia Europejska–Rosja Magdalena Rosińska-Bukowska s. 183-196
Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA Piotr Bórawski Lauren Chenarides James W. Dunn Jonathan Tuthill s. 197-208
Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego Renata Knap s. 209-221
Międzynarodowy handel końmi przeznaczenia rzeźnego Marta Wincewicz-Bosy s. 223-234
Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji Iwona M. Batyk s. 235-246
Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej Tomasz Białowąs s. 247-261
Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej : elektroniczny system celny Małgorzata Czermińska s. 263-277
Polski handel zagraniczny produktami ICT w latach 2005–2013 Małgorzata Fronczek s. 279-290
Znaczenie usług opartych na wiedzy w obrotach międzynarodowych Andżelika Kuźniar s. 291-303
W kwestii imigracji edukacyjnych w Polsce Marzena Matkowska s. 305-318
Wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-spożywc zych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej Joanna Michalczyk s. 319-333
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw Adam Michalik s. 335-347
Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013 : ocena szans i zagrożeń Bartosz Micjalski s. 349-361
Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową Paweł Pasierbiak s. 363-375
Kultura kaizen w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych Agnieszka Piasecka-Głuszak s. 377-390
Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku : główne trendy Monika Wojtas s. 391-403
Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do światowej organizacji handlu Daniel Butyter s. 405-414
"Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej", Marcin Gryczka, Szczecin 2013 : [recenzja] Renata Knap Marcin Gryczka (aut. dzieła rec.) s. 417-420