Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 6

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I Wartość przedsiębiorstwa i sposoby jej pomiaru s. 7
Bankowa ekonomiczna wartość dodana dla banków giełdowych w Polsce Agnieszka Bojnowska Aleksandra Jaszczułt s. 9-19
Przegląd deterministycznych metod stosowanych w przyczynowym badaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa Ewa Chomać-Pierzecka s. 21-32
Kształtowanie kapitału intelektualnego a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz s. 33-44
Odpowiednia organizacja jako nośnik wartości Mieczysław Dietrich Joanna Lubimow s. 45-50
W sprawie niebezpieczeństwa zepchnięcia ekonomii i zarządzania na pozycje narzędziowe Andrzej Herman s. 51-59
Kierunki analizy kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 61-68
Zysk ekonomiczny w ocenie zakładu ubezpieczeń Monika Marcinkowska s. 69-80
Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy Bogusz Mikuła s. 81-89
Efektywność ekonomiczna organizacji gospodarczej w kontekście rozważań nad wartością ekonomiczną Agnieszka Parkitna Patrycja Skóra s. 91-100
Efektywność gospodarowania w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa : na podstawie kompanii piwowarskiej Robert Polaczek s. 101-114
Opcje rzeczowe jako obszar wartości przedsiębiorstwa Włodzimierz Rudny s. 115-128
Rola wartości w systemie badań kondycji ekonomiczno-finansowej Aleksandra Szuścicka s. 129-138
II Koszt kapitału i źródła finansowania przedsiębiorstw s. 139
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Małgorzata Dolińska s. 141-151
Źródła finansowania inwestycji MŚP a deformacje w inwestowaniu Beata Domańska-Szaruga s. 153-164
Determinanty wyznaczania kosztu użycia kapitału własnego w małych przedsiębioerstwach Grzegorz Drozdowski Mariusz Nowak Janusz Soboń s. 165-174
Dynamiczny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski na początku XXI wieku jako konsekwencja zadłużania się przedsiębiorstw i banków Grzegorz Górniewicz s. 175-183
Struktura finansowania przedsiębiorstw na rynku globalnym Helena Kościelniak s. 185-193
Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indwywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników Magdalena Mądra s. 195-207
Leasing alternatywną formą finansowania inwestycji : analiza polskiego rynku leasingu Agnieszka Mikulska s. 209-220
Koszt kapitału w efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych Iwetta Pardela s. 221-231
Rachunek zysków i strat jako źródło informacji w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Katarzyna Polak s. 233-246
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako instrument wsparcia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce Mirela Romanowska s. 247-255
Analiza struktury finansowej wybranych branż gospodarki polskiej Maria Nowicka-Skowron Wioletta Skibińska s. 257-270
Kształtowanie struktury kapitału a pozycja rynkowa przedsiębiorstw sektora nawozowego w Polsce Agnieszka Szczęsna-Urbaniak s. 271-278
III Problemy wdrażania zarządzania wartością w przedsiębiorstwie s. 279
Prywatyzacja bezpośrednia jako forma strukturyzacji przedsiębiorstw Andrzej Chajęcki s. 281-289
Wartość przedsiębiorstwa w świetle jego społecznej odpowiedzialności Wiesław Janik s. 291-301
Termomodernizacja jako czynnik polepszający pozycję konkurencyjną spółdzielni mieszkaniowej na rynku mieszkaniowym Jan Kaczmarczyk s. 303-316
Zarys metodyki inicjowania i tworzenia aliansów strategicznych : cz. II Bogusław Kaczmarek s. 317-324
Aspekty teoretyczne i praktyczne analizy kosztów w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa Cezary Kochalski s. 325-338
Kryteria podejmowania decyzji inwestowania w nieruchomości Marek Kubik s. 339-348
Wykorzystanie rajów podatkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa Iwa Kuchciak s. 349-361
Sprawozdanie kapitału intelektualnego - źródło informacji o kreatorach wartości przedsiębiorstwa Grażyna Michalczuk s. 363-375
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej Jan Polowczyk s. 377-383
Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w oparciu o normy ISO - nową szansa dla organizacji non-profit Violetta Rutkowska s. 385-394
IV Modele wzrostu wartości przedsiębiorstwa s. 395
Ocena porównawcza sytuacji finansowej banków funkcjonujących w warunkach polskich Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 397-411
Sektorowe stopy zwrotu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw Wanda Skoczylas s. 413-423
Problematyka oceny wzrostu, rozwoju i wartości spółek giełdowego rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect Piotr Szczepankowki s. 425-441
Strategie kreowania wartości marki własnej w przedsiębiorstwie handlowym Agnieszka Witkowska s. 443-451
V Zarządzanie innowacjami s. 453
Innowacyjność w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi Piotr Bartkowiak s. 455-464
Problemy wdrażania PN-ENISO 9001:2000 w zakładach opieki zdrowotnej Maja Berozowska Ewa Ryba Marcin Szulwiński s. 465-469
Innowacyjność małopolskiego sektora MŚP na tle pozostałych województw Joanna Duda s. 471-484
Fuzje i przejęcia jako procesy wspierające działalność innowacyjną : na przykładzie wybranej grupy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych Aleksandra Gąsior s. 485-508
Zarządzanie procesem innowacyjnym na przykładzie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej Joanna Kałkowska Hanna Włodarkiewicz-Klimek s. 509-520
Zmiana aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1994-2006 Józef Komorowski Hanna Mizgajska s. 521-531
Modele procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie w Wielkopolsce w latach 1994-2006 Katarzyna Kozioł s. 533-544
Zarządzanie logistyczne jako element innowacyjności polskich przedsiębiorstw Joanna Nowakowska-Grunt s. 545-552
Innowacyjność jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw logistycznych Beata Skowron-Grabowska s. 553-558
Innowacja jako potencjalne źródło sukcesu przedsiębiorstwa działającego w gospodarce wolnorynkowej Marek Szajt s. 559-568
Rola rządu polskiego w kształtowaniu działalności badawczo-rozwojowej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 569-581
Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych w Polsce Arkadiusz Świadek s. 583-593
Innowacje jako źródło konkurencyjności firmy Elżbieta Weiss s. 595-606
Współczesne tendencje rozwoju technologii na świecie Joanna Wiśniewska s. 607-618
Przedsiębiorstwo ery nowej gospodarki Katarzyna Żak s. 619-627