Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 42, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych Jacek Batóg Barbara Batóg Magdalena Mojsiewicz s. 11-30
Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości Wojciech Cymerman Joanna Cymerman s. 31-45
Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych Małgorzata Guzowska Agnieszka B. Malinowska s. 47-59
Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości Sebastian Kokot s. 61-73
Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Dominik Rozkrut Monika Rozkrut s. 75-87
Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 89-103
Analiza wpływu doświadczenia zawodowego na intensywność podejmowania pracy Beata Bieszk-Stolorz s. 107-119
Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 121-133
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 135-147
Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie Iwona Foryś s. 149-159
Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych Anna Gdakowicz Józef Hozer Wojciech Kuźmiński s. 161-179
Ocena efektywności funduszy towarowych na przykładzie funduszy metali szlachetnych Urszula Gierałtowska s. 181-201
Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej Marcin Bas Sebastian Gnat s. 203-213
Demografia miast polskich w latach 1989–2013 Henryk Kowgier s. 215-225
Ekonometryczny model cen gruntów rolnych Wojciech Kuźmiński s. 227-239
Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 241-256
Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 257-268
Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014 Waldemar Woźniak s. 269-283
"Nieruchomości. Wybrane zagadnienia", Joanna Cymermann, Koszalin 2014 : [recenzja] Iwona Foryś Joanna Cymermann (aut. dzieła rec.) s. 287-290