Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2010, Tom 18

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalny kryzys finansowy i globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 5-16
Długookresowe tendencje cen surowców i żywności w świetle prognozy Banku Światowego Jerzy Dudziński s. 17-34
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmiany w strukturze eksportu towarowego : na przykładzie członków Unii Europejskiej z Europy środkowej i krajów BRIC Marcin Gryczka s. 35-50
Polska w światowym handlu artykułami rolnymi Renata Knap s. 51-66
Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej Barbara Kurkowiak s. 67-86
Sytuacja studentów cudzoziemców w Polsce Marzena Matkowska s. 87-98
Nowe zjawiska w polsko-niemieckiej wymianie handlowej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 99-120
Kierunki zmian w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach 1990-2008 Jarosław Narękiewicz s. 121-134
Tendencje w światowym handlu usługami pozostałymi w latach 1980-2009 Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 135-144
Zadłużenie zagraniczne : analiza sytuacji Polski po wejściu do Unii Europejskiej Monika Ruta-Kujawa s. 145-158
Pozycja innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Staśkiewicz s. 159-176