Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2011, Tom 24

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług Anna Bielawa s. 7-23
Światowy kryzys finansowy a napływ kapitału do krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 25-38
Wybrane problemy związane z wyceną przedsiębiorstw w Polsce Michał Grudziński s. 39-49
Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin Anna Katoła s. 51-62
Marketing partnerski jako wstęp do partnerstwa Ilona Kędzierska s. 63-73
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy wodnej Lidia Kłos s. 75-87
Współczesne problemy migracji w Polsce Marzena Matkowska s. 89-102
Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 103-118
Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków Ewa Rogowska s. 119-132
Wykorzystanie metod statystycznych w analizach regionalnych : zarys teoretyczny Beata Skubiak s. 133-152
Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP : studium literaturowe Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 153-176
Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa Wiktoria Korzeniewicz Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 177-204
Problematyka oceny efektywności rozwoju kompetencji pracowników Anna Wieczorek-Szymańska s. 205-217
Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi Anna Zbaraszewska s. 219-229