Znaleziono 29 artykułów

Katarzyna Szopik-Depczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w województwie mazowieckim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 29-45
Polityka badawczo-rozwojowa w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 55-69
Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 79-89
Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP : studium literaturowe Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 153-176
Marketing Innovation in the Modern Distribution Channel with Use of Own Brand Katarzyna Szopik-Depczyńska Agnieszka Wala s. 167-177
Innovative mechanisms in territorial industrial systems : Western Pomerania case Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 174-187
Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa Wiktoria Korzeniewicz Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 177-204
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 189-203
Determinanty kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 209-223
Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B + R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 217-227
Changes in innovation activity in regional industrial system in the context of size of enterprises in West Pomeranian province Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 225-238
Powiązania kooperacyjne w obszarze B + R w regionie Pomorza Zachodniego Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 225-236
Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim Katarzyna Cheba Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 243-254
Zarządzanie wiedzą w procesach B+R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 245-258
Marketing w procesach B + R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 247-254
Znaczenie łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w regionie Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 251-263
Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 253-268
Instytucje wsparcia innowacji Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 267-283
Własność przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna systemu przemysłowego na Pomorzu Zachodnim : podejście ewolucyjne Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 273-287
Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 297-309
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w regionie Pomorza Zachodniego : kierunki wsparcia polityki innowacyjnej Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 325-338
Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 333-350
Problem własności przedsiębiorstw w kształtowaniu innowacyjności regionów w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 347-357
Znaczenie odległości w łańcuchach dostaw w kształtowaniu innowacyjności regionów Polski Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 354-362
Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 373-392
Efekty działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa dolnośląskiego w latach 2010-2012 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 379-385
Czynniki ograniczające implementację nowych technologii w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 417-425
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 567-574
Rola rządu polskiego w kształtowaniu działalności badawczo-rozwojowej Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 569-581