Znaleziono 3 artykuły

Radosław Depczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP : studium literaturowe Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 153-176
Instytucje wsparcia innowacji Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 267-283
Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 373-392