Znaleziono 4 artykuły

Bogusław Ostapowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liberalizacja polityki transportowej unii europejskiej Bogusław Ostapowicz s. 77-99
Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 91-104
Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 103-118
Współczesna polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Bogusław Ostapowicz s. 111-138