Znaleziono 15 artykułów

Danuta Miłaszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość instytucji a wzrost gospodarczy Danuta Miłaszewicz s. 5-24
Wstęp Danuta Miłaszewicz s. 7-8
Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki Danuta Miłaszewicz s. 7-34
Wielkość i struktura budżetu państwa wyrazem roli państwa we współczesnej gospodarce Danuta Miłaszewicz s. 25-47
Powstanie europejskiej unii walutowej jako optymalnego obszaru walutowego Krzysztof Kielec Danuta Miłaszewicz s. 33-44
Rola organizacji pozarządowych w budowaniu kapitału społecznego : ujęcie teoretyczne Danuta Miłaszewicz Małgorzata Zakrzewska s. 45-55
Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii - rola ekonomii behawioralnej Danuta Miłaszewicz s. 65-82
Jakość rządu i jej zróżnicowanie na przykładzie polskich województw Elżbieta Jabłońska Danuta Miłaszewicz s. 81-92
Stan transportu kolejowego w polskiej gospodarce Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 91-104
Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE Danuta Miłaszewicz Bogusław Ostapowicz s. 103-118
Kompetencje społeczne w świetle wyników badań kapitału społecznego studentów z Polski, Litwy i Słowacji Danuta Miłaszewicz s. 149-165
Pomostowy kapitał społeczny studentów : wyniki badań Danuta Miłaszewicz s. 209-221
„Ekonomia sektora publicznego – wybrane zagadnienia”, red. K. Surówka, Kraków 2015 : [recenzja] Danuta Miłaszewicz K. Surówka (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów europejskich", Magdalena Tusińska, Katowice 2014 : [recenzja] Danuta Miłaszewicz Magdalena Tusińska (aut. dzieła rec.) s. 385-389
Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - analiza porównawcza Danuta Miłaszewicz Grażyna Węgrzyn s. 433-444