Znaleziono 9 artykułów

Anna Wieczorek-Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej Anna Wieczorek-Szymańska s. 91-100
Proces pomiaru kompetencji pracowników w organizacji Anna Wieczorek-Szymańska s. 103-116
Zarządzanie kompetencjami w procesie kształtowania jakości w organizacji Anna Wieczorek-Szymańska s. 127-138
Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii : przegląd wybranych podejść Anna Wieczorek-Szymańska s. 157-170
Zarządzanie kompetencjami fachowymi pracowników banków Anna Wieczorek-Szymańska s. 177-188
Problematyka oceny efektywności rozwoju kompetencji pracowników Anna Wieczorek-Szymańska s. 205-217
Przyczyny i przewidywane skutki kryzysu finansowego XXI wieku Stanisław Marek Anna Wieczorek-Szymańska s. 225-236
Kluczowe kompetencje organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych Anna Wieczorek-Szymańska s. 407-422
Zastosowanie oceny kompetencji pracowników z wykorzystaniem metody wieloźródłowej w świetle wyników badań Anna Wieczorek-Szymańska s. 699-712