Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2009, Tom 15

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wydajności największych polskich przedsiębiorstw Jacek Batóg Barbara Batóg s. 5-20
Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych Barbara Batóg Iwona Foryś s. 21-31
Testowanie egzogeniczności zmiennych w modelach ekonometrycznych Mariusz Doszyń s. 33-40
Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 41-49
Analiza wybranych skutków wprowadzenia podatku katastralnego Sebastian Gnat s. 51-61
Co wynika z liczby 5 w ekonomii Józef Hozer s. 63-68
Wartość dodana przemysłu morskiego Polski Józef Hozer Christian Lis Aniela Litke Dominik Rozkrut s. 69-78
Dom w Szczecinie, dom w Berlinie Józef Hozer Ewa Putek-Szeląg Mariusz Szeląg s. 79-102
Prognozowanie koniunktury gospodarczej regionu Józef Hozer Dominik Rozkrut s. 103-114
Badanie zmian czasu i miejsca pracy zawodowej Marta Hozer-Koćmiel s. 115-124
Analiza zmian w strukturze udziału dochodów zwiąanych z opodatkowaniem nieruchmości w budżetach gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2006 Sebastian Kokot s. 125-140
Ilościowa ocena zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego i infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionach Polski w latach 1999-2006 Janusz Korol Przemysław Szczuciński s. 141-155
Kilka uwag o wymiarze fraktalnym Minkowskiego oraz wykładniku Hursta na giełdzie papierów wartościowych Henryk Kowgier s. 157-167
Punktowa i przedziałowa predykcja przewozów pasażerów w żegludze promowej na Bałtyku w latach 2008-2010 Christian Lis s. 169-171
Liczba firm w gospodarce regionu Iwona Markowicz s. 181-188
Dual delta i dual gamma : współczynniki wrażliwości Beata Stolorz s. 189-197
O pewnym sposobie wyznaczania współczynnika beta na polskim rynku kapitalowym Waldemar Tarczyński s. 199-213
Podstawowe problemy rynku monet kolekcjonerskich w Polsce Tomasz Witkiewicz s. 215-224