Znaleziono 14 artykułów

Anna Bielawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług Anna Bielawa s. 7-23
Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projakościowo Anna Bielawa s. 23-36
Rozwój systemów zarządzania w globalnej gospodarce Anna Bielawa Józef Frąś s. 89-96
Motywowanie pracowników w procesie zarządzania jakością usług serwisowo-naprawczych w autoryzowanych serwisach samochodowych Anna Bielawa s. 97-111
Analiza znormalizowanych systemów zarządzania jakością w latach 2007-2014 Anna Bielawa s. 99-110
Poziom oczekiwań i percepcji jakości usług serwisowo-naprawczych kobiet i mężczyzn w autoryzowanych serwisach samochodowych Anna Bielawa s. 127-138
Postrzeganie i rozumienie jakości : przegląd definicji jakości Anna Bielawa s. 143-152
Problematyka motywacji i przywództwa w aspekcie doskonalenia jakości Anna Bielawa s. 151-156
Normy serii ISO 9000 a Kompleksowe Zarządzanie Jakością Anna Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 165-170
System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO Anna Bielawa s. 171-176
Miejsce jakości w usługach Anna Bielawa s. 255-263
Jakość usług a konkurencyjność w organizacjach Anna Bielawa s. 255-267
The Application of Design Thinking in Small and Medium Enterprises Anna Bielawa s. 367-378
Wiedza jako czynnik kreujący elastyczność i kreatywność przedsiębiorstwa zarządzanego przez jakość Anna Bielawa s. 409-420