Znaleziono 13 artykułów

Józef Frąś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki Józef Frąś Tomasz Frąś Marcin Frąś s. 5-14
Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa Józef Frąś s. 29-44
Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw Józef Frąś Adam Koliński Ryszard Świekatowski s. 53-61
Rozwój systemów zarządzania w globalnej gospodarce Anna Bielawa Józef Frąś s. 89-96
Zintegrowany system zarządzania administracją publiczną Józef Frąś s. 105-113
Kompleksowe zarządzanie jakością a przedsiębiorstwo przyszłości Józef Frąś s. 149-156
Normy serii ISO 9000 a Kompleksowe Zarządzanie Jakością Anna Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 165-170
Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie Józef Frąś s. 175-186
Metoda servqual jako skuteczne narzędzie ocenyjakości usług Maria Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 217-224
Zasoby ludzkie i ich rozwój w systemach zapewnienia jakości Józef Frąś s. 295-306
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Józef Frąś Marek Matulewski Marek Siwkowwski s. 300-312
Kompetencje menedżera przyszłości Józef Frąś s. 359-367
Innowacyjne rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów przemysłowych i biomasy Józef Frąś Ilona Olsztyńska Sebastian Scholz s. 441-451