Znaleziono 8 artykułów

Marian Gołębiowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy kultury jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 33-42
Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji Marian Gołębiowski s. 35-44
DMAIC i DMADV jako metody doskonalenia jakości Marian Gołębiowski s. 135-141
Teoretyczne aspekty doskonalenia jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 157-164
Normy serii ISO 9000 a Kompleksowe Zarządzanie Jakością Anna Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 165-170
Cechy i rola menedżera jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 187-197
Wybrane zagadnienia normalizacji w dziedzinie jakości Marian Gołębiowski s. 211-216
Metoda servqual jako skuteczne narzędzie ocenyjakości usług Maria Bielawa Józef Frąś Marian Gołębiowski s. 217-224