Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 41, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapitał ludzki a rozwój sektorów współczesnej gospodarki Agnieszka Grzybowska s. 11-19
The Changing Concept of Human Nature as the Answer to the Actual Problems of the Economics: the Neoclassical vs. Feminist Economics Anna Horodecka s. 21-32
Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej Grażyna Krzyminiewska s. 33-41
Innowacyjność przedsiębiorstwa – od transferu do generowania własnych innowacji Oleksandr Oksanych s. 43-53
Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji Maria Parlińska Łukasz Pietrych s. 55-63
Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój? Hanna Pondel s. 65-74
Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska-Podołowska s. 75-83
Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life Małgorzata Rutkowska-Podołowska Nina Szczygieł s. 85-94
Modelowanie funkcji popytu konsumpcyjnego : analiza popytu gospodarstw domowych na energię Magdalena Węglarz s. 95-105
Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Maryla Bieniek-Majka s. 109-119
Motywy polskich inwestycji bezpośrednich : przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego Bogdan Buczkowski Anetta Kuna-Marszałek s. 121-133
Kryzys gospodarczy a działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie podlaskim w latach 2008–2013 Anna Cudowska-Sojko s. 135-145
Rynek roślin okopowych w Polsce : poziom, dynamika i uwarunkowania rozwoju Dariusz Czakowski s. 147-157
Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 : problem niedoboru środków Andrzej Czyżewski Sebastian Stępień s. 159-172
Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości województwa śląskiego Damian Dunajko Izabela Klepacka-Dunajko s. 173-183
Inwestycje a zatrudnienie w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013 Małgorzata Gawrycka Anna Szymczak s. 185-196
Zróżnicowanie korzyści ekonomicznych z zaangażowania czynnika pracy Małgorzata Gawrycka Anna Szymczak s. 197-206
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska Eleonora Gonda-Soroczyńska Hanna Kubicka s. 207-217
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 219-231
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej Kazimierz Górka Marcin Łuszczyk s. 233-248
Efektywność podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich Kinga Gruziel s. 249-257
Korzyści i bariery współpracy podmiotów lokalnych na przykładzie banków i samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych Aleksandra Grabowska-Powaga Agata Jakubowska s. 259-269
Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013 Halina Kałuża Izabella Klepacka-Dunajko s. 271-281
Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego : próba weryfikacji modelu uppsalskiego Anetta Kuna-Marszałek Agnieszka Kłysik-Uryszek s. 283-295
Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw Sławomir Lisek s. 297-307
Sytuacja na globalnym rynku surowców energetycznych i perspektywy rozwoju do 2030 roku Ireneusz Miciuła s. 309-321
Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie wybranych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce Katarzyna Przybyła s. 323-332
Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji Adam Przybyłowski s. 333-343
Nierówności dochodowe w Polsce Małgorzata Raczkowska s. 345-356
Rozwój systemu zarządzania innowacjami determinantą wzrostu konkurencyjności regionu Maria Słomińska-Okła s. 357-367
Bezpieczeństwo turystów : analiza potencjalnych zagrożeń turystyki wyjazdowej z Litwy Rūta Dačiulytė Arvydas Survila Brigita Žuromskaitė s. 369-380
Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Wiktor Szydło s. 381-390
Nowe kierunki i zjawiska w zachowaniach rynkowych polskiego społeczeństwa w XXI wieku Katarzyna Włodarczyk s. 391-400
"Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji", red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Poznań 2015 : [recenzja] Stanisław Swadźba Wacław Jarmołowicz (aut. dzieła rec.) Dawid Piątek (aut. dzieła rec.) s. 403-408