Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 38, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV Karolina Beyer s. 9-19
Działania na rzecz wzrostu elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie Maria Białasiewicz s. 21-31
Elementy kultury jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 33-42
Myślenie strategiczne w długookresowej strategii rozwoju organizacji Krzysztof Janasz Władysław Janasz s. 43-55
Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach Katarzyna Kazojć s. 57-69
Projekty w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem Joanna Wiśniewska s. 71-80
Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 81-93
Motywowanie pracowników w procesie zarządzania jakością usług serwisowo-naprawczych w autoryzowanych serwisach samochodowych Anna Bielawa s. 97-111
Badanie temporalnych aspektów zachowań konsumentów Augustyna Burlita s. 113-126
Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa Barbara Czerniachowicz s. 127-136
Innowacje produktowe w świetle preferencji konsumentów w segmencie czekolady na przykładzie rynku FMCG Katarzyna Czupilowska s. 137-148
Wyzwania polityki innowacyjnej Unii Europejskiej wobec zmieniających się warunków otoczenia : wybrane zagadnienia Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 149-158
Dzielenie się wiedzą wśród studentów Ewa Krok s. 159-168
Zakres implemetacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa : wyniki badań Marek Kunasz s. 169-179
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Wojciech Leoński s. 181-192
Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach Andrzej Niemiec s. 193-203
Komunikacja elektroniczna w kontaktach z pacjentem w opiece szpitalnej w Szczecinie Magdalena Soboń s. 205-215
Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B + R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 217-227
Źródła transferu technologii w polskich przedsiębiorstwach Roman Tylżanowski s. 229-238
Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w zależności od wielkości gospodarstwa domowego Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 239-255