Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 42, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej Arnold Bernaciak s. 11-20
Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Elżbieta Broniewicz s. 21-34
Świadomość ekologiczna Polaków : przegląd badań Lidia Kłos s. 35-44
Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce : wyniki badań Hanna Kruk s. 45-55
Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju Ireneusz Miciuła s. 57-67
Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2 Urszula Motowidlak s. 69-78
Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej Metalchem w Opolu Monika Paradowska s. 79-88
Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie Konrad Prandecki s. 89-98
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Beata Skubiak s. 99-107
Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 109-122
Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach Paweł Bartoszczuk s. 125-136
Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego Anna Bernaciak s. 137-147
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego Karol Mrozik s. 149-160
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej Piotr Idczak Karol Mrozik s. 161-171
"Smart city" jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta : przykład Wiednia Marta Jankowska s. 173-182
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego Piotr Idczak Karol Mrozik s. 183-194
Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim Agnieszka Sałek-Imińska s. 195-204
Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 205-218
Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski Paweł Szumigała s. 219-232
"Green building" : wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna) Marek Szturo Marcelina Zapotoczna s. 233-243
Wycena wartości parku sołackiego w Poznaniu metodą wyceny warunkowej Agnieszka Sikora Adam Zydroń s. 245-256
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane Dariusz Kayzer Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 257-267
"Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości", Michał Głuszak, Bartłomiej Marona, Warszawa 2014 : [recenzja] Iwona Foryś Michał Głuszak (aut. dzieła rec.) Bartłomiej Marona (aut. dzieła rec.) s. 271-274