Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Hubert Pachciarek Alberto Lozano Platonoff s. 5
Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors : literature Review Badamlyankhui Mishigragchaa s. 9-19
Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 21-29
Aktywność fizyczna osób starszych w Europie i USA Małgorzata Kalbarczyk Anna Nicińska s. 31-41
Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej Waldemar Kozłowski s. 43-57
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 59-68
Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty Ewa Mazur-Wierzbicka s. 69-78
Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza Beata Ślusarczyk s. 79-89
Formy aktywności sfery biznesu w komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych na przykładzie Lenovo Polska Justyna Kaźmierczak s. 93-103
Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – retrospekcja i przyszłość Wioleta Kołodziejczyk s. 105-115
Perspektywy rozwoju zarzadzania procesowego wspomaganego przez wybrane narzędzia IT Kamila Francik Mariusz Pudło s. 117-129
Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji Sławomir Smyczek s. 131-140
"Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy", Krystyna Kmiotek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Marta Młokosiewicz Krystyna Kmiotek (aut. dzieła rec.) s. 143-146