Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 34, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 9-22
Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projakościowo Anna Bielawa s. 23-36
Premia z tytułu ryzyka : przegląd technik Katarzyna Byrka-Kita s. 37-52
Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim Barbara Czerniachowicz s. 53-67
Geneza i rozwój polityki przemysłowej w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 69-82
Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów Barbara Kryk s. 83-101
Proces pomiaru kompetencji pracowników w organizacji Anna Wieczorek-Szymańska s. 103-116
Analiza kierunków rozwoju technologii : wybrane aspekty metodologiczne Joanna Wiśniewska s. 117-129
Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Tomasz Wiśniewski s. 131-144
Kontrowersje wokół interpretacji wyników inwestycyjnych funduszy "hedge" Waldemar Aspadarec s. 147-159
Ocena wsparcia przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP Maria Białasiewicz s. 161-174
Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie Józef Frąś s. 175-186
Cechy i rola menedżera jakości w organizacji Marian Gołębiowski s. 187-197
Finansowy wymiar polityki rozwoju obszarów wiejskich po akcesji do Unii Europejskiej Lidia Kłos s. 199-210
Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych Ireneusz Miciuła s. 211-221
Finansowanie i organizacja systemu opieki długoterminowej w Polsce Anna Mitek s. 223-236
Regionalne wskaźniki dysproporcji rozwojowych w wybranych krajach Unii Europejskiej Beata Skubiak s. 237-253
Kryzys a firmy rodzinne Malwina Szczepkowska s. 255-265
Instytucje wsparcia innowacji Radosław Depczyński Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 267-283
Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach Roman Tylżanowski s. 285-297
Wpływ odrzucenia wniosku o objęcie polskiej energetyki derogacją na sytuację finansową największych polskich elektrowni Paweł Witkowski s. 299-310