Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 39, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozważania o współczesnych problemach marketingu Władysław Mantura s. 11-23
Rutyny współtworzenia wartości z klientem : konceptualizacja i pomiar Justyna Laskowska-Witek Maciej Mitręga s. 25-36
Wpływ innowacji na kreowanie wartości dla klienta Sebastian Zupok s. 37-47
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w kontekście rozwoju klasy kreatywnej Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 49-60
Motywacja pracowników a satysfakcja klientów : ujęcie empiryczne z perspektywy dwóch sektorów gospodarczych Marcin Gąsior s. 61-74
Pomiar efektywności komunikacji marketingowej w praktyce przedsiębiorstw : wybrane problemy Małgorzata Karpińska-Krakowiak s. 75-87
Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących sprzedaż wielokanałową Marek Drzazga s. 89-98
Współpraca w obszarze zarządzania marką w kontekście globalizacji Magdalena Grębosz Jacek Otto s. 99-111
Funkcjonalność narzędzi Google w Search Engine Marketingu Krzysztof Hauke s. 113-125
Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych Adam Sagan s. 127-138
Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. "ride sharing" Agnieszka Małecka Maciej Mitręga s. 139-150
Źródła sukcesu rynkowego : model teoretyczny i weryfikacja empiryczna Robert Kozielski s. 153-165
Rola partnerstw biznes : nauka w procesie transferu technologii Honorata Howaniec Olga Okrzesik s. 167-179
CD NIWA jako platforma współpracy biznesu i nauki Krystyna Dziubich Henryk Krawczyk Beata Krawczyk-Bryłka s. 181-193
Budowanie zaufania organizacyjnego w przedsiębiorstwie Barbara Józefowicz s. 195-206
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem jako proces doskonalenia biznesu Stanisław Kaczmarczyk s. 207-220
Marketing zintegrowany w sieciach organizacyjnych Stanisław Skowron s. 221-233
Kreacja i transfer wiedzy w sieciach organizacji uslug profesjonalnych Sławomir Smyczek s. 235-247
Miejsce zarządzania relacjami z klientami (CRM) w zarządzaniu działalnością marketingową w przedsiębiorstwie Agnieszka Bojanowska s. 249-260
Zarządzanie konfliktem w relacji z klientami firm ubezpieczeniowych w kontekście koncepcji postrzeganej sprawiedliwości Malwina Berger Maciej Mitręga s. 261-272
Percepcja jakości usług zdrowotnych w ujęciu relacyjnym Grzegorz Zieliński s. 273-283
Morfologia więzi relacyjnych w instytucjach służby zdrowia Ewa Nowakowska s. 285-297
Grywalizacja w zarządzaniu relacjami z klientami w usługach sportowo-rekreacyjnych Agnieszka Widawska-Stanisz s. 299-311
Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń Anita Proszowska s. 313-326
Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji marketingowej ośrodków opieki zdrowotnej w Polsce Aleksandra Całka s. 327-337
Inbound marketing w budowaniu wizerunku marski w sieci : studium przypadku Beata Tarczydło s. 339-352
Rozwój i znaczenie marki własnej Magdalena Kowalska s. 353-365
Modele SEM w badaniach motywacji pracowników Łukasz Skowron s. 367-380
Instrumenty marketingu personalnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 381-392
Koncepcja wartości w relacjach pracownik - organizacja Edyta Rudawska s. 393-405
Rola marketingu mobilnego w rozwoju przedsiębiorstwa Ewa Frąckiewicz s. 407-419
Strategie marketingowe polskich marek modowych w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne Barbara Mróz-Gorgoń s. 421-433
Działania oferentów produktów spożywczych (nie)oczekiwane przez nabywców Agnieszka Izabela Baruk s. 435-446
Postrzeganie wybranych elementów marketingowej jakości produktów regionalnych i tradycyjnych Anna Iwanicka s. 447-458
Konsument multikanałowy : przyczyny i implikacje zjawiska Marcin Lipowski s. 459-469
Efekt ROPO w procesie zakupowym młodych konsumentów Agnieszka Panek Joanna Wyrwisz s. 471-482
"Zarządzanie marketingiem", Jarosław Woźniczka, Monika Hajdas, Witold Kowal, Wrocław 2014 : [recenzja] Edyta Rudawska Monika Hajdas (aut. dzieła rec.) Witold Kowal (aut. dzieła rec.) Jarosław Woźniczka (aut. dzieła rec.) s. 485-488