Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące globalizacji gospodarki Grażyna Maniak s. 5-22
Przedsiębiorczość w krajach Unii Europejskiej Jarosław Korpysa s. 23-35
Wpływ integracji z Unią Europejską na finansowanie ochrony środowiska w Polsce Ewa Mazur-Wierzbicka s. 37-57
Information Technology and Productivity - Some Lessons for Europe Bruno S. Sergi s. 59-68
The management of labour force migration the evidence of the migration policy making Dainora Grundey Miglé Sarvutyté s. 69-83
The development of HR role - from P Andrea Korén s. 85-95
Analiza i ocena wybranych czynników i przejawów kapitału społecznego w sektorze pozarządowym w Polsce w latach 2002-2006 Marta Młokosiewicz s. 97-113
Elastyczność cenowa popytu wybranych usług w strukturach niedoskonale konkurencyjnych : wyniki badań Tomasz Bernat s. 115-127
Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego : wybrane aspekty Marek Kunasz s. 129-141
Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych Wojciech Jarecki s. 143-153
Wyposażenie w dobra trwałe gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak s. 155-170
Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych Jarosław Poteralski s. 171-183
Menedżerski model przedsiębiorstwa O.E. Williamsona Benedykt Niemczynowicz s. 185-193