Znaleziono 14 artykułów

Ewa Bilewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenia w strukturze aktywów i pasywów krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 5-17
Globalny kryzys finansowy i globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 5-16
Przekształcenia w napływie kapitału do krajów rozwijających się a ich stabilność finansowa Ewa Bilewicz s. 5-16
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie krajów rozwijających się a konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw Ewa Bilewicz s. 23-36
Światowy kryzys finansowy a napływ kapitału do krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 25-38
Deficyt na rachunku obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych a globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 63-75
Nowa metodologia sporządzania bilansu płatniczego Ewa Bilewicz Halina Nakonieczna-Kisiel s. 69-79
Nadwyżka obrotów bieżących w Chinach a globalna nierównowaga płatnicza Ewa Bilewicz s. 99-111
Równowaga zewnętrzna nowych krajów Unii Europejskiej po światowym kryzysie finansowym Ewa Bilewicz s. 111-123
Zagraniczny dług publiczny krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 125-135
Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008 - 2009 Ewa Bilewicz s. 127-137
Przepływy kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w latach 2009-2016 Ewa Bilewicz s. 131-142
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na początku XXI wieku Ewa Bilewicz s. 199-211
Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym Ewa Bilewicz s. 205-218