Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2009, Tom 16

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koordynacja audytu wewnętrznego z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych Anna Mazurek-Różynek s. 11-20
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym Edyta Bielińska-Dusza s. 21-35
Księga procedur audytu wewnętrznego Mariusz Dudek Elżbieta Izabela Szczepankiewicz s. 37-47
Rola komitetu audytu w tworzeniu skutecznego nadzoru korporacyjnego Piotr Bednarek s. 49-57
Nowa dyrektywa Unii Europejskiej i ustawa o audytingu oraz utworzenie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego Kazimierz Sawicki s. 59-70
Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce : wstępne wyniki badań Piotr Sołtyk s. 71-83
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa Ewa Wiktoria Babuśka s. 85-96
Statystyczne metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym Edward Nowak s. 97-106
Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym Agnieszka Judkowiak Beata Zaleska s. 107-120
Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w sądach rejonowych Dorota Machnik s. 121-132
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w zarządzie morskich portów Szczecin i Świnoujście S.A. Joanna Habelman s. 133-143
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym Anna Bartoszewicz Henryk Lelusz s. 145-156
Audytor wewnętrzny w samorządzie gminnym : podejście badawcze Anna Bartoszewicz Henryk Lelusz s. 157-167
Zrównoważona karta wyników dla departamentu audytu wewnętrznego Maria Nieplowicz s. 169-179
Umowy leasingowe przedmiotem audytu wewnętrznego Mirosław Adamczyk s. 181-193
Audyt kadrowy na przykładzie oceny i wartościowania stanowisk pracy Marek Jasztal s. 195-214
Metodyka audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego Mariusz Prawicki s. 215-230
Audyt informatyczny w instytucjach skarbowych Barbara Biszewska s. 231-245
Uprawnienia kontroli kosztów pośrednich poprzez audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej Krzysztof Konstantyn s. 247-255
Audyt personalny : aspekt strategiczny Piotr Markiewicz s. 257-268
System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie Bogusław Nadolna s. 271-282
Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej Kazimiera Winiarska s. 283-297
Uprawnienia i obowiązki kontrolera wewnętrznego w jednostce gospodarczej Maria Hass-Symotiuk s. 299-315
Wpływ standardów światowych na kształt standardów kontroli finansowej w polskim sektorze publicznym Elżbieta Izabela Szczepankiewicz s. 317-326
Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych w świetle kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Marzena Kopacka s. 327-333
Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Lament s. 335-348
Wykorzystanie metody rynkowych stóp procentowych w controllingu bankowym Monika Foremna-Pilarska s. 353-361
Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TD ABC) w controllingu operacyjnym przedsiębiorstw Magdalena Janowicz Przemysław Mućko s. 363-375
Wykorzystanie wskaźników i systemów wskaźników w controllingu Wanda Skoczylas s. 377-388