Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2013, Tom 34, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alianse strategiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji Maciej Głuch s. 9-24
Wpływ składników potencjału konkurencyjności na konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw Maria Jolanta Lubomska-Kalisz s. 25-38
Zastosowanie modelowania mudularnego w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 39-49
Skuteczność audytu marketingowego i dylematy pomiaru skuteczności działań marketingowych Tomasz Rzychoń s. 51-63
Wykorzystanie symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych Tomasz Wiśniewski s. 65-80
Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa wielkopolskiego Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 83-97
Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce Marek Kunasz s. 99-113
Polskie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu gospodarczego Wojciech Leoński s. 115-129
Jakość informacji elektronicznej o lekach Magdalena Soboń s. 131-145
Elementy gamifikacji w zarządzaniu kadrami uczelni Jakub Swacha s. 147-159
Proces tworzenia strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie : studium przypadku Malwina Szarek s. 161-175
Zarządzanie kompetencjami fachowymi pracowników banków Anna Wieczorek-Szymańska s. 177-188