Znaleziono 4 artykuły

Marek Kunasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce Marek Kunasz s. 99-113
Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego : wybrane aspekty Marek Kunasz s. 129-141
Zakres implemetacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa : wyniki badań Marek Kunasz s. 169-179
Methods and techniques used in vocational training Marek Kunasz s. 183-195