Znaleziono 17 artykułów

Barbara Czerniachowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie kapitału intelektualnego a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz s. 33-44
Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw Barbara Czerniachowicz Stanisław Marek Malwina Szczepkowska s. 41-51
Nowoczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim Barbara Czerniachowicz s. 53-67
Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce samorządu terytorialnego Barbara Czerniachowicz s. 61-74
Jakość kapitału ludzkiego a aktywność innowacyjna w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 73-87
Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa wielkopolskiego Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 83-97
Kreowanie zaangażowania pracowników oraz kulturowej bazy przyciągania talentów do organizacji - studium przypadku Barbara Czerniachowicz s. 111-122
Model rozwoju kapitału intelektualnego na przykładzie zachodniopomorskiego klastra chemicznego Barbara Czerniachowicz s. 115-125
Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa Barbara Czerniachowicz s. 127-136
Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 135-148
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie Barbara Czerniachowicz s. 183-194
Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 197-206
Znaczenie kultury organizacyjnej dla współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 225-237
Zmiany w aktywności innowacyjnej regionalnych systemów przemysłowych w kontekście wielkości i własności badanych przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 233-244
Koncepcja organizacji uczącej się i inteligentnej a uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 249-262
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "A" Barbara Czerniachowicz s. 287-302
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 332-341