Znaleziono 9 artykułów

Małgorzata Łatuszyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
ymulacja komputerowa zamiast tradycyjnego eksperymentu ekonomicznego Małgorzata Łatuszyńska s. 33-48
Zastosowanie modelowania mudularnego w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 39-49
Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-63
Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-64
Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM Mariusz Borawski Shivan Fate Kesra Nermend Małgorzata Łatuszyńska s. 83-95
Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne Roma Strulak-Wójcikiewicz Małgorzata Łatuszyńska s. 107-115
Przesłanki zastosowania symulacji komputerowej w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 131-148
Technologia informacyjna a rozwój regionu Mariusz Borawski Małgorzata Łatuszyńska s. 243-258
Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru środka transportu i trasy przewozu w przewozie ładunków Roma Strulak-Wójcikiewicz Małgorzata Łatuszyńska s. 393-411