Znaleziono 2 artykuły

Justyna Lemke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie modelowania mudularnego w zarządzaniu zasobami produkcyjnymi Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 39-49
Przesłanki zastosowania symulacji komputerowej w modelowaniu alokacji zasobów produkcyjnych Justyna Lemke Małgorzata Łatuszyńska s. 131-148