Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Soboń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość informacji elektronicznej o lekach Magdalena Soboń s. 131-145
Kara ograniczenia wolności i problemy związane z wykonywaniem obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy Magdalena Soboń s. 175-187
Komunikacja elektroniczna w kontaktach z pacjentem w opiece szpitalnej w Szczecinie Magdalena Soboń s. 205-215