Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Leoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu Wojciech Leoński s. 45-53
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 59-68
Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu Wojciech Leoński s. 67-77
Polskie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu gospodarczego Wojciech Leoński s. 115-129
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla spółek giełdowych Wojciech Leoński s. 173-182
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Wojciech Leoński s. 181-192
Bariery rozwoju w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Wojciech Leoński Roman Tylżanowski s. 297-306
Potrzeba opodatkowania dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł Wojciech Leoński s. 433-443