Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tomasz Wiśniewski s. 5
Unfinished sentence: on the composition of "what is the word" Tomasz Wiśniewski s. 39-47
Images of Violence in Complicite = Obrazy przemocy w Complicite Tomasz Wiśniewski s. 53-60
Wykorzystanie symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych Tomasz Wiśniewski s. 65-80
Ryzyko aktywne i pasywne w wycenie przedsiębiorstw Tomasz Wiśniewski s. 79-88
Korekta oceny efektywności inwestycji metodą przepływów kapitałowych Tomasz Wiśniewski s. 93-104
Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Tomasz Wiśniewski s. 131-144
Klasyfikacja technik analizy ryzyka w wycenie przedsiębiorstw Tomasz Wiśniewski s. 189-198
Nie-świadomość Thomasa : spojrzenie nie z ukosa Tomasz Wiśniewski s. 205-211
Wpływ błędów szacowania kosztów kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy Tomasz Wiśniewski s. 249-261
Analiza ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych Tomasz Wiśniewski s. 338-347
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wycena firmy przed planowaną restrukturyzacją za pomocą metod opcyjnych Tomasz Wiśniewski s. 425-432