Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 44, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej : koncepcja katalizatora produktywności Hanna G. Adamkiewicz s. 7-18
Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionych w ocenie menedżerskiej Ewa Baranowska-Prokop Tomasz Sikora s. 19-32
Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000–2015 Ryszard Barczyk s. 33-46
Nowa ekonomia instytucjonalna w dydaktyce Bożena Borkowska s. 47-57
Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci BitTorrent Sławomir Czetwertyński s. 59-72
Podejście sieciowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych Ireneusz Drabik s. 73-86
Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu Jakub Gazda s. 87-95
Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego Artur Grabowski s. 97-106
Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych : na przykładzie Polski w 2013 r. Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 107-121
Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski : w latach 1995–2013 Wacław Jarmołowicz Sławomir Kuźmar s. 123-138
Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej Adam Karbowski Jacek Prokop s. 139-151
Modele biznesowe banków : wyzwania XXI wieku Monika Klimontowicz Anna Pyka s. 153-165
Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce : studium przypadku Danuta Kopycińska Radosław Wiśniewski s. 167-189
Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa Robert Kruszewski s. 191-208
Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 Anetta Majchrzak-Jaszczyk s. 209-221
Zaufanie jako miara kapitału społecznego : dane deklarowane a obserwowane Urszula Markowska-Przybyła David M. Ramsey s. 223-235
Inkluzywny system gospodarczy : utopia i droga do jej realizacji Maciej Miszewski s. 237-254
Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości Beniamin Noga Marian Noga s. 255-266
Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych Piotr Pietrzak s. 267-280
Dystans kulturowy jako determinanta wyboru kraju lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich Krystyna Przybylska s. 281-301
Wybrane aspekty zarządzania rezerwami walutowymi w Polsce Irena Pszczółka s. 303-314
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności Ewa Stawicka s. 315-329
Rozważania o podatkach w "Bogactwie narodów" : aktualność myśli Stanisław Swadźba s. 331-341
Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej Agnieszka Tomczak s. 343-356
Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce Anna Turczak s. 357-371
Globalizacja a problemy gospodarcze i migracji Unii Europejskiej Jerzy Wąchol s. 373-384
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek : analiza porównawcza Grażyna Węgrzyn s. 385-397
Jak rozumiany jest interes w ekonomii? Anna Ząbkowicz s. 399-407
Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla Urszula Zagóra-Jonszta s. 409-419
Wspólnoty lokalne : obszar przemian instytucjonalnych Ewa Zeman-Miszewska s. 421-434