Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 36, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelowanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą logarytmicznej i klasycznej stopy zwrotu Kamila Bednarz-Okrzyńska s. 11-25
Prognozowanie sprzedaży z zastosowaniem rozkładu gamma z korekcją ze względu na wahania sezonowe Krzysztof Dmytrów Mariusz Doszyń s. 27-39
Związki między regułami aukcyjnymi a grami typu Banacha-Mazura Ewa Drabik s. 41-56
Zmienne losowe czy nielosowe w ekonometrii Józef Hozer s. 57-63
Umieralność a historie życia Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik Anna Nicińska s. 65-78
Energetyka jądrowa we współczesnym świecie : szanse rozwoju i zagrożenia Henryk Kowgier s. 79-88
Możliwości otwarcia się uczelni na kształcenie ustawiczne Dorota Kwiatkowska-Ciotucha Urszula Załuska s. 89-103
Rachunek kosztów jako źródło danych w modelowaniu mikroekonometrycznym Edward Nowak s. 105-117
Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem klasycznych modeli trendu Jan Purczyński s. 119-130
Ekonometrologia Jerzy W. Wiśniewski s. 131-143
Zastosowanie dynamiki systemów w modelowaniu rynku nieruchomości Konrad Żelazowski s. 145-156
Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003-2011 Stanisława Bartosiewicz Elżbieta Stańczyk s. 159-177
Badanie efektywności prognoz zmiennych opisujących wybrane aspekty funkcjonowania portu Szczecin-Świnoujście Mariusz Doszyń Bartłomiej Pachis s. 179-194
Analiza wrażliwości ceny opcji floored Ewa Dziawgo s. 195-209
Stan szczecińskiego rynku nieruchomości w latach dekoniunktury gospodarczej Iwona Foryś s. 211-224
Linia oporu a ceny mieszkań na rynku pierwotnym w wybranych miastach Polski Anna Gdakowicz s. 225-238
Inwestycje w wino Urszula Gierałtowska s. 239-251
Wykorzystanie metody DEA (Analizy Obwiedni Danych) do oceny efektywności technicznej oddziałów szpitalnych Stefan Grzesiak Agnieszka Wyrozębska s. 253-272
Badanie efektywności zarządzających funduszami społecznie odpowiedzialnymi Paweł Jamróz s. 273-285
Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości Sebastian Kokot s. 287-304
Rozkłady wartości ekstremalnych w analizie zagrożenia hydrologicznego na Dolnym Śląsku Łukasz Kuźmiński s. 305-318
Wykorzystanie klasycznych modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu wybranych zmiennych charakteryzujących działalność portu morskiego Wojciech Kuźmiński Jarosław Siergiej s. 319-332
Dynamika zmian demograficznych a wskaźnik zatrudnienia : ujęcie regionalne Adrianna Mastalerz-Kodzis Ewa Pośpiech s. 333-344
Nowe uwarunkowanie demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy w Polsce Małgorzata Podogrodzka s. 345-365
Badanie koniunktury na rynku nieruchomości rolnych Ewa Putek-Szeląg Joanna Różańska-Putek s. 367-378
Wpływ lokalizacji punktów rozdziału na efektywność planowania popytu rynkowego w łańcuchach dostaw Natalia Szozda Artur Świerczek s. 379-398
Polaryzacja powiatów województwa zachodniopomorskiego według wybranych kategorii ekonomicznych Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 399-414
Wpływ różnic w preferencjach pracowników na wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce w świetle badań ankietowych Olga Zajkowska s. 415-426
Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzia wspomagającego realizację celów strategicznych organizacji na przykładzie zakładu ubezpieczeń społecznych Sebastian Gnat Zbigniew Zalewski s. 427-439
Analiza przestrzenna procesu starzenia się polskiego społeczeństwa Katarzyna Zeug-Żebro s. 441-456
Statystyczna analiza sprzedawanych mieszkań w wybranej dzielnicy Szczecina w latach 2009 - 2012 Beata Ziembicka s. 457-471