Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 43, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tomasz Wiśniewski s. 5
Wybrane aspekty drobnej przedsiębiorczości Maria Białasiewicz s. 9-18
Multiparadygmatyczny system zarządzania współczesnymi organizacjami Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 19-33
Podstawy teoretyczne zarządzania ryzykiem zakłóceń w łańcuchu dostaw Sylwia Konecka s. 35-44
Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu Wojciech Leoński s. 45-53
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej Elwira Leśna-Wierszołowicz s. 55-63
Pozytywne i negatywne skutki upadłości Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Malwina Szczepkowska s. 65-74
Raport społeczny jako narzędzie zarządzania CSR Anna Misztal s. 75-86
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego Karolina Beyer s. 89-97
Analiza znormalizowanych systemów zarządzania jakością w latach 2007-2014 Anna Bielawa s. 99-110
Kreowanie zaangażowania pracowników oraz kulturowej bazy przyciągania talentów do organizacji - studium przypadku Barbara Czerniachowicz s. 111-122
Teoria kapitału ludzkiego a zaangażowanie kadry w szpitalach publicznych Piotr Lenik s. 123-134
Audyt personalny jako proefektywnościowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi Justyna Kaźmierczak s. 135-143
Polityka innowacyjna we Włoszech - wstępne rozważania Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 145-154
Model oceny inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie gmin powiatu olsztyńskiego Waldemar Kozłowski s. 155-167
Pokolenie Y - liderzy jutra : analiza komparatywna : Polska versus inne kraje Europy Środkowej Ewa Mazur-Wierzbicka s. 169-181
Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny efektywnego zarządzania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z sektora górniczego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 183-195
Ryzyko w relacjach partnerskich w branży TSL opartych na outsourcingu Paweł Romanow s. 197-207
Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności gospodarczej : ocena sektora spożywczego (cukierniczego) Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 209-218
Kompetencje pracowników a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce Roman Tylżanowski s. 219-229
"Finansowe motywy i konsekwencje dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących", Tomasz Jewartowski, Poznań 2015 : [recenzja] Jarosław Kubiak Tomasz Jewartowski (aut. dzieła rec.) s. 233-237