Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2010, Tom 20

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ opodatkowania dochodu na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw Adam Adamczyk s. 7-18
Ocena procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw Aleksandra Gąsior s. 19-37
Badanie koniunktury na rynku nieruchomości mieszkalnych w Szczecinie w latach 1997-2006 Anna Gdakowicz s. 39-54
Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości Stanisław Hońko s. 55-68
Statystyczna analiza podziału czasu i wartości pracy kobiet Marta Hozer-Koćmiel s. 69-84
Wybrane determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim Jarosław Korpysa s. 85-99
Metody wyceny opcji w planowaniu przedsięwzięć informatycznych Tomasz Łukaszewski s. 101-114
Ocena efektów finansowych łączenia spółek Agnieszka Perepeczo s. 113-133
Rynek pracy asolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim Jarosław Poteralski s. 135-146
Ulepszone szacowanie ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych z wykorzystaniem sieci Bayesa Łukasz Radliński s. 147-161
Kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do organizacyjnego uczenia się Aleksandra Rudawska s. 163-177
Efektywność ekonomiczna systemu obiegu dokumentów elektronicznych w jednostce samorządowej Zbigniew Stempnakowski s. 179-191
System wypłacalności kontrahenta w obrocie gospodarczym Paweł Stępień s. 193-207
Determinanty kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 209-223
Analiza rynku usług informatycznych w obsłudze jednostek samorządowych Agata Wawrzyniak s. 225-238
Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu Barbara Wąsikowska s. 239-254
Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu jednostką gospodarczą Anna Zbaraszewska s. 255-269
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce Patrycja Zwiech s. 271-287