Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2018, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej jako przykład integracji gospodarczej w Afryce Eric Ambukita s. 9-22
Analiza wybranych wskaźników bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście zrównoważonego rozwoju Anna Czech s. 23-35
Kirgiski syndrom MIRAB Michał Jasiński s. 37-52
Wczesna internalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów Marek Maciejewski s. 53-64
Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej - koncepcja i znaczenie Alina Szypulewska-Porczyńska s. 65-74
Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego : przypadek Chin Kazimierz Starzyk s. 75-86
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade Wojciech Zysk s. 87-99
Kultura jako źródło soft power państwa Monika Znojek s. 101-115
Potencjalny wpływ Umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia na polski handel rolno-spożywczy z Japonią Łukasz Ambroziak s. 117-129
Przepływy kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w latach 2009-2016 Ewa Bilewicz s. 131-142
Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-spożywczego Polski Małgorzata Bułkowska s. 143-155
Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku : (na przykładzie wybranyc krajów Azji) Jerzy Dudziński s. 157-168
Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą z perspektywy mierzenia handlu wartością dodaną Małgorzata Fronczek s. 169-180
Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki - analiza porównawcza Marcin Gryczka s. 181-195
Działność sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Marta Jakubowska s. 197-207
Żywność funkcjonalna na rynku światowym Teresa Korbutowicz s. 209-220
Starzenie się ludności a międzynarodowe perspektywy kapitału : implikacje dla Polski Renata Knap s. 221-237
Fenomen walut wirtualnych - sznase i zagrożenia dla finansów międzynarodowych Marcin Łuszczyk Michał Łuszczyk s. 239-249
Handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy Polską a Niemcami w przemyśle motoryzacyjnym Michał Moczulski s. 251-261
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 Edward Molendowski Małgorzata Snarska s. 263-279
Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Halina Nakonieczna-Kisiel s. 281-294
The Transition Process of Vietnam's Trade Policy from Closed Economy to "Servicification" Economy Nguyen Bich Ngoc s. 295-310
Foreign Direct Investment in Vietnam after Ten Years of WTO Accession : Trends and Opportunities Phung Thanh Quang s. 311-322
Rola instrumentów płatności natychmiastowych w bankowych rozliczeniach pieniężnych w Polsce Michał Polasik Dominik Sadłakowski s. 323-335
Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się Joanna Staśkiewicz s. 337-347
Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe w Polsce i Wielkiej Brytanii : analiza komparatywna Agnieszka Sadowa Katarzyna Szalonka s. 349-363
"Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji", red. M. Kokocińska, M. Puziak, Warszawa 2018 : [recenzja] Halina Nakonieczna-Kisiel M. Kokocińska (aut. dzieła rec.) M. Puziak (aut. dzieła rec.) s. 365-368