Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 37, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Giełdy towarowe : historia, zasady działania i rola we współczesnej gospodarce Józefina Król s. 9-21
Zachowania przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego Maciej Głuch s. 23-32
Wirtualna woda Lidia Kłos s. 33-45
Zmiany demograficzne a wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beata Skubiak s. 49-59
Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce na tle innych krajów świata Anna Turczak Patrycja Zwiech s. 61-73
Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003–2013 Iwona Foryś s. 75-88
Dobre praktyki w rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce Barbara Kryk s. 89-101
Innowacje i wiedza w działalności klastrów w Polsce Ewa Mazur-Wierzbicka s. 103-112
Innowacyjność pomiaru osiągnięć przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym Andrzej Niemiec s. 113-123
Zagraniczny dług publiczny krajów rozwijających się Ewa Bilewicz s. 125-135
Chiny a deindustrializacja krajów rozwijających się : na przykładzie Ameryki Łacińskiej Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 137-151
Instrumenty finansowe na rynku walutowym oraz znaczenie ich innowacyjności dla gospodarki międzynarodowej Ireneusz Miciuła s. 153-163
Wpływ transakcji bilansu płatniczego i innych przepływów na zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski w latach 1994–2012 Renata Kn s. 165-180
Obciążenie gospodarki długiem zagranicznym w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 181-193
Szerokie ujęcie usług w wymianie międzynarodowej Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 195-206
Inwestycje w kapitał wiedzy a innowacyjność krajów Unii Europejskiej Anna Wildowicz-Giegiel s. 207-217