Znaleziono 40 artykułów

Arkadiusz Świadek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane uwarunkowania działalności innowacyjnej w systemie przemysłowym regionu lubuskiego Arkadiusz Świadek s. 17-28
Innowacje – region – Europa Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Arkadiusz Świadek s. 17-54
Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w województwie mazowieckim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 29-45
Endogeniczny i egzogeniczny rozwój innowacji w regionalnych systemach przemysłowych Polski : studia przypadków Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 65-88
Charakter własności przedsiębiorstw a innowacyjność przemysłu w polskich regionach Arkadiusz Świadek s. 71-79
Jakość kapitału ludzkiego a aktywność innowacyjna w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 73-87
The Economic Cycle and the Innovation Activity of the Polish Industry System Arkadiusz Świadek s. 75-92
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008 Arkadiusz Świadek s. 81-100
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Małopolski w latach 2006-2008 Arkadiusz Świadek s. 81-100
Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa wielkopolskiego Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 83-97
Łańcuchy przemysłowe a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 135-148
Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną przemysłu w regionie Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011 Arkadiusz Świadek s. 161-173
Innovative mechanisms in territorial industrial systems : Western Pomerania case Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 174-187
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 189-203
Structural Determinants of Innovation in Industry : The Pavitt Model in the Polish Economy Piotr Dzikowski Jadwiga Gorączkowska Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 202-224
Zbliżenie przestrzenne a aktywność innowacyjna regionalnych systemów przemysłowych w warunkach transformacji Arkadiusz Świadek s. 219-234
Changes in innovation activity in regional industrial system in the context of size of enterprises in West Pomeranian province Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 225-238
Zmiany w aktywności innowacyjnej regionalnych systemów przemysłowych w kontekście wielkości i własności badanych przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 233-244
Znaczenie łańcuchów przemysłowych w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w regionie Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 251-263
Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 253-268
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 255-268
Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014-2016 Arkadiusz Świadek s. 267-279
Własność przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna systemu przemysłowego na Pomorzu Zachodnim : podejście ewolucyjne Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 273-287
Determinanty i efekty działalności innowacyjnej w przemyśle w województwie zachodniopomorskim Arkadiusz Świadek s. 289-305
Aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw i jej ograniczenia w regionach zachodniopomorskim i lubuskim : modelowanie probitowe Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 290-300
Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 297-309
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim Alicja Majewska Arkadiusz Świadek s. 297-309
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010 Arkadiusz Świadek s. 303-309
Pionowe i poziome powiązania w sieciach przemysłowych w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010 Arkadiusz Świadek s. 303-312
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w regionie Pomorza Zachodniego : kierunki wsparcia polityki innowacyjnej Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 325-338
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Barbara Czerniachowicz Arkadiusz Świadek s. 332-341
Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 333-350
Regionalna polityka innowacyjna w świetle klasycznych teorii rozwoju regionalnego Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 339-350
Problem własności przedsiębiorstw w kształtowaniu innowacyjności regionów w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 347-357
Znaczenie odległości w łańcuchach dostaw w kształtowaniu innowacyjności regionów Polski Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 354-362
Efekty działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa dolnośląskiego w latach 2010-2012 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 379-385
Czynniki ograniczające implementację nowych technologii w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 417-425
Odbiorcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów Marlena Płonka Arkadiusz Świadek s. 439-460
Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw Polski Zachodniej (na podstawie województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego w latach 2006-2008) Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 461-479
Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych w Polsce Arkadiusz Świadek s. 583-593