Znaleziono 13 artykułów

Władysław Janasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty innowacyjności organizacji Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-20
Categories of Knowledge in Innovative Organisation Processes Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 9-23
Ewolucja podejścia do zarządzania organizacjami Władysław Janasz s. 13-41
Innowacje – region – Europa Władysław Janasz Katarzyna Kozioł Arkadiusz Świadek s. 17-54
Multiparadygmatyczny system zarządzania współczesnymi organizacjami Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 19-33
Knowledge Management in a Modern Organisation Władysław Janasz Krzysztof Janasz s. 25-39
Myślenie strategiczne w długookresowej strategii rozwoju organizacji Krzysztof Janasz Władysław Janasz s. 43-55
Strategie organizacji innowacyjnych Władysław Janasz s. 45-58
Kreowanie społecznej wizji organizacji na podstawie koncepcji "Foresight" Władysław Janasz s. 51-60
Strategie kapitałowe jako źródło tworzenia wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Władysław Janasz s. 53-67
Wizja strategiczna i misja w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Władysław Janasz s. 83-90
Informacja i wiedza w zarzadzaniu przedsiębiorstwem Władysław Janasz s. 153-161
Determinanty kształtowania innowacyjności organizacji Władysław Janasz s. 741-753